Utrecht en Stichtse Vecht uit impasse over Planetenbaan

woensdag 12 februari 2020 12.15 uur | laatst gewijzigd: woensdag 12 februari 2020 12.33 uur | auteur: Robbert Oelp

Bij de wens om op de Planetenbaan kantoren te transformeren naar woningen stuitte de gemeente Stichtse Vecht op het bestemmingsplan Lage Weide. In het plan is een hindercontour opgenomen. Het leidde tot bezwaren over en weer. De impasse tussen beide gemeenten is doorbroken door de Zuilense Ring nu als grens aan te wijzen.

Gemeentelijke bezwaren
De hindercontour in het bestemmingsplan Lage Weide zorgde ervoor dat er geen woningen binnen een bepaalde afstand van bedrijventerrein Lage Weide gerealiseerd mochten worden. Bouwen van woningen zou leiden tot een stop op de doorontwikkeling van Lage Weide. Het leidde tot bezwaren tussen de twee gemeenten over en weer. Gemeente Utrecht had bezwaar aangetekend omdat de ontwikkeling van Planetenbaan de milieucontouren van bedrijven beperkte. Andersom had de gemeente Stichtse Vecht bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan Lage Weide omdat de milieucontouren van bedrijven op Lage Weide over grondgebied van Stichtse Vecht heen liggen. 

Impasse doorbroken
Door de Zuilense Ring als grens aan te wijzen is de impasse tussen Utrecht en Stichtse Vecht doorbroken. Beide gemeenten trekken hun bezwaren in en gemeente Utrecht zal de milieuruimte beperken tot de as van de Zuilense ring. Provincie Utrecht in een memo: ‘Wel dient daarvoor een herziening van een aantal bedrijfsbestemmingen in Lage Weide gewijzigd te worden. Beide gemeenten zijn op dit moment in overleg over de precieze aanpassingen die nodig zijn in het bestemmingsplan Lage Weide. Als dit geregeld is, zal Stichtse Vecht een verzoek en concept-bestemmingsplan indienen bij gemeente Utrecht voor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Lage Weide.’

Provincie Utrecht vervolgt: ‘Dit is mogelijk, omdat het bestemmingsplan Lage Weide nu bij de Raad van State ligt en daardoor nog niet onherroepelijk is en de gemeente Utrecht zal een herziening van het bestemmingsplan Lage Weide pas opstarten nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Partijen zitten nog op koers om dit planologisch te regelen, maar dit kost meer tijd dan verwacht.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES