Stichtse Vecht lanceert 'Kindpakket' voor minima

vrijdag 14 februari 2020 09.32 uur | laatst gewijzigd: maandag 17 februari 2020 14.27 uur | auteur: Robbert Oelp

De Gemeente Stichtse Vecht heeft een aparte pagina op haar website gelanceerd waarop alle informatie over de regelingen die er in Stichtse Vecht zijn voor kinderen - waarvan ouders een laag inkomen hebben - zijn te vinden. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het doel van de regelingen is dat alle kinderen in Stichtse Vecht kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders.'

Wethouder Werk en Inkomen Maarten van Dijk: “Dit jaar werken we aan een herziening van ons minimabeleid. Het is belangrijk om het beschikbare aanbod overzichtelijk te presenteren, zodat  ouders met een laag inkomen beter weten welke mogelijkheden er zijn, want alle kinderen moeten in Stichtse Vecht mee kunnen doen. Door de beschikbare regelingen samen te brengen in het Kindpakket hebben we nu op onze website een  duidelijke plek  waar alle informatie te vinden is.”

Inkomen
Tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1315 per maand
Gehuwd/samenwonend: € 1879 per maand

Boven de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1470 per maand
Gehuwd/samenwonend: € 1993 per maand

Eén inkomensgrens
Voor alle regelingen van het Kindpakket geldt nu één inkomensgrens: 125% van de bijstandsnorm. Het hebben van een geldige U-Pas is daardoor voldoende. Het Kindpakket bevat vergoedingen voor de volgende onderdelen:

* Een computer, laptop of tablet + vergoeding voor internetkosten
* Schoolartikelen
* Zwemlessen (A en B diploma)
* Schoolactiviteiten (via de U-Pas)
* Sport & Cultuur (via de U-Pas of het Jeugdfonds Sport & Cultuur)
* U-Pas: een groot aanbod aan culturele, sportieve, educatieve en recreatieve activiteiten

Opnieuw bekijken minimabeleid
De gemeente gaat het huidige minimabeleid opnieuw bekijken: 'Een betere presentatie van het beschikbare aanbod is een eerste stap.' Bij het opnieuw bekijken van het minimabeleid wordt ook gekeken naar de inhoud van het Kindpakket. 'Dit kan er in de toekomst dus anders uit komen te zien, maar ook dan blijft de website www.stichtsevecht.nl/kindpakket de vindplaats voor alle informatie', aldus de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente gaat daarnaast onderzoeken of het aanvragen van de verschillende regelingen door ouders in de toekomst eenvoudiger kan.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES