Onvoldoende capaciteit zorgt voor vertraging proces nieuw afvalbrengstation

dinsdag 18 februari 2020 16.41 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 18 februari 2020 16.48 uur | auteur: Robbert Oelp

De politiek is er sinds oktober 2018 uit. Het nieuwe gemeentelijke afvalstation dat in 2022 gerealiseerd moet worden, komt te liggen op een nader te bepalen locatie in het geografische midden van de gemeente. Uit antwoorden van door Lokaal Liberaal gestelde vragen blijkt dat de gemeente te kampen heeft met onvoldoende capaciteit. Gemeente Stichtse Vecht; ‘De verwachting is niet dat de opening van het nieuwe afvalscheidingsstation nog in deze collegeperiode zal plaatsvinden.’

Verouderde stations
Gezien de antwoorden op door Lokaal Liberaal gestelde vragen lijkt het erop dat het nieuwe gemeentelijke afvalstation niet in 2022 gerealiseerd gaat worden. De komst van een nieuw afvalbrengstation is echter wel noodzakelijk. De huidige stations zijn verouderd en voldoen niet meer aan de wettelijke eisen.

Wens van versnelling
Lokaal Liberaal had vragen aan het college van B&W gesteld vanwege de wens van de gemeente om het proces te versnellen. Gemeente Stichtse Vecht in antwoorden op door Lokaal Liberaal gestelde vragen: ‘Het college heeft bij de rondvraag in de vergadering van het college op 21 januari 2020 de wens uitgesproken voor versnelling van de realisatie van het nieuwe afvalscheidingsstation en hiermee expliciet aandacht gevraagd binnen de ambtelijke organisatie voor de voortgang in dit dossier.’

Keuzes in 2021
De gemeente verwacht dat het nieuwe afvalbrengstation niet binnen de huidige collegeperiode (2018 - 2022) zal worden gerealiseerd: ‘De inzet zal gericht zijn op finale besluitvorming in de raad binnen deze collegeperiode,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente verwacht dat de raad in het eerste kwartaal van 2021 een besluit kan nemen over een voorkeurslocatie en het vaststellen van een programma van eisen voor een nieuw afvalscheidingsstation. In het derde kwartaal van 2021 verwacht het college een raadsbesluit over de aankoop van de nieuwe locatie en vaststelling van het krediet voor realisatie. 

Zie eerder gepubliceerd artikel over besluit locatie nieuw afvalbrengstation.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES