Bestemmingsplan nieuwe Kindcentrum Harmonieplein naar gemeenteraad

woensdag 19 februari 2020 12.16 uur | laatst gewijzigd: woensdag 19 februari 2020 12.24 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college van B&W heeft op 18 februari besloten dat het bestemmingsplan voor het nieuwe Kindcentrum richting gemeenteraad kan voor vaststelling. Wethouder onderwijs Hetty Veneklaas: “De ontwikkeling van dit Kindcentrum komt zo weer een stapje dichterbij. Met een Kindcentrum bieden we kinderen uit Maarssen de ruimte om zich te ontwikkelen en op te groeien tot zelfstandige en betrokken volwassenen.” Het plan voor het Kindcentrum is uitgedacht samen met de toekomstige gebruikers.

Het Kindcentrum wordt een belangrijke voorziening voor het centrum van Maarssen. Het gebouw gaat ruimte bieden aan de basisscholen Wereldkidz en Het Kompas, de buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf en de gymzaal.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Om het Kindcentrum te kunnen maken hebben we zorgvuldig onderzocht wat de gevolgen zijn voor het verkeer, zon, schaduw en geluid van spelende kinderen. Uit de onderzoeken blijkt dat er in de dichtbebouwde omgeving van het Harmonieplein nog steeds sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De ontwikkeling van het Kindcentrum voldoet aan de zonlichtrichtlijnen van TNO en de stemgeluidrichtlijnen van de VNG. Toch kan de bouw van het Kindcentrum door een aantal omwonenden als nadelig worden gezien door de afname van zonlicht in de winter en geluid van spelende kinderen.'

Het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken, zoals de onderzoeken en Nota zienswijzen (met daarin de aanmerkingen van omwonenden), liggen nu bij de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad overgaat tot vaststelling van het bestemmingsplan, worden de stukken besproken in de commissie Fysiek Domein.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES