'Elk dossier wordt doorgenomen om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen'

dinsdag 25 februari 2020 09.31 uur | laatst gewijzigd: donderdag 27 februari 2020 12.26 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op 12 februari 2020 is bekend geworden dat de William Schrikker Stichting (WSS) een aanwijzing heeft gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij zijn 'onderaannemer' van Samen Veilig Midden Nederland. Om de veiligheid van alle aangesloten kinderen te waarborgen worden alle dossiers doorgenomen. In de Utrechtse regio’s zijn circa 550 kinderen bij de WSS in begeleiding. Daarvan komen 21 kinderen uit Stichtse Vecht.

Aanwijzing
Gemeente Stichtse Vecht: 'De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft de aanwijzing gegeven omdat de kwaliteit van de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen onvoldoende is. De WSS is een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. In de Utrechtse regio’s is de WSS onderaannemer van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.'

Doornemen dossiers
De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft geoordeeld dat de Raad van Bestuur van de WSS meer moet sturen op de benodigde kwaliteitsverbetering. Gemeente Stichtse Vecht: 'Vanuit opdrachtgeverschap wordt bovenregionaal nu actie ondernomen en gesprekken geïnitieerd met de WSS. Dit wordt teruggekoppeld aan de regio’s. Gezien het feit dat gemeente Stichtse Vecht accounthouder is van SAVE (Samenwerking tussen hoofdaannemer Samen Veilig Midden Nederland, WSS en Leger des Heils) voor de regio Utrecht West hebben wij ook direct contact gezocht met SVMN om te informeren naar de stand van zaken. De WSS heeft aan SVMN aangegeven dat elk dossier doorgenomen zal worden om de veiligheid van alle kinderen, en dus ook die van de Stichtse Vecht, te waarborgen. Zij zullen onderzoeken en beslissen of zij de juiste stappen hebben gezet. Zo niet, zullen zij hier direct naar handelen om volledig zicht te krijgen op de veiligheid.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES