Streekbelangen en VVD willen nieuwe kaders voor 'Routekaart duurzaamheid

donderdag 27 februari 2020 18.22 uur | laatst gewijzigd: donderdag 27 februari 2020 18.41 uur | auteur: Robbert Oelp

De fracties van Streekbelangen en VVD hebben een motie 'vreemd aan de orde van de dag' aangekondigd: "Nieuwe kaders voor routekaart duurzaamheid". De genoemde partijen willen dat de motie behandeld wordt tijdens de raad van 3 maart aanstaande.

Motie 'Vreemd aan de orde van de dag'
Het is gebruikelijk dat eerst een motie behandeld wordt in een commissie. Een motie 'Vreemd aan de orde van de dag' is een motie die gaat over een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd. De motie zal bij het behandelen van de agenda worden voorgelegd aan de raad. De raad zal besluiten de motie wel of niet te behandelen.  

Routekaart duurzaamheid
De routekaart 'klimaatneutraal 2030' is eerder in de commissievergadering van 17 en 18 september 2019 besproken. Het leidde tot de conclusie dat de routekaart in haar huidige vorm niet besluitrijp werd geacht.  De te behandelen motie roept het college op de routekaart opnieuw te schrijven en benoemd daarbij een aantal criteria. De partijen willen dat de herschreven routekaart voor het zomerreces 2020 wordt aangeboden aan de raad ter besluitvorming. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES