Lokaal Liberaal wil signaal afgeven aan ‘Den Haag'

maandag 02 maart 2020 09.07 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 maart 2020 09.23 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 3 maart wil Lokaal Liberaal dat haar motie ‘Trap-op-trap-af’ wordt behandeld. Ze wil dat het college van B&W het Rijk verzoekt de bijdrage aan het Gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeenten staan.

Volgens de partij is er sprake van onderuitputting van de uitgaven van het Rijk waardoor minder geld wordt gestort in het gemeentefonds dan eerder geraamd. Volgens de partij hebben veel gemeenten te maken met ontwikkelingen die negatief uitvallen voor de gemeentelijke financiën. De partij vindt dat de gemeenten erop moeten kunnen vertrouwen dat het Rijk toezeggingen en afspraken nakomt. 

De partij wil een signaal afgeven aan het Rijk met het verzoek het trap-op-trap-af systeem te herzien en zodanig aan te passen dat minder grote en minder frequentie schommelingen zullen optreden in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds. Bij aanname van de motie wil de partij dat een afschrift van de motie wordt verstuurd naar het ministerie, de Tweede Kamer, VNG en naar alle gemeenteraden van Nederland. 

 De gemeenteraadsvergadering is dinsdag 3 maart LIVE vanaf 19.00 uur te volgen bij RTV Stichtse Vecht. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES