Het Vechtse Verbond pleit voor lobby harmonisatie lengte vaartuigen gehele Vecht

maandag 02 maart 2020 09.45 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 maart 2020 09.50 uur | auteur: Robbert Oelp

De lokale partij ‘Het Vechtse Verbond’ stelt dat bepalingen over de lengte van de vaartuigen op de Vecht niet op de gehele rivier hetzelfde zijn. Ze pleit voor een lobby van het college van B&W richting de provincie om de lengte van vaartuigen over de gehele rivier te harmoniseren. De Vecht loopt door twee provincies en verschillende gemeenten. (Archieffoto ter illustratie)

Volgens Het Vechtse Verbond zijn de regels die worden gehanteerd voor de lengte van vaartuigen op de rivier de Vecht niet overal hetzelfde. In de verordening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht is opgenomen dat vaartuigen van bewoners aan de Vecht langer dan 7 meter niet mogen aanmeren buiten de rode contouren. In een vergelijkbare verordening van Noord-Holland is niets over afmetingen opgenomen volgens de partij.

Fractievoorzitter Mieke Hoek schetst dat er over verschillende delen verschillende bepalingen zijn. Te weten vanaf de stad Utrecht tot aan Nederhorst Den Berg de bepaling van maximaal 7
meter lengte heeft; vanaf Nederhorst den Berg tot en met Nigtevecht 2 bepalingen gelden, te weten, aan de Utrechtse zijde 7 meter en aan de overkant van de rivier geen bepalingen; na de grens van Nigtevecht (gemeente Stichtse Vecht) gaat de Vecht over in de provincie Noord-Holland en daar helemaal geen bepalingen zijn; 

De partij is voorstander van harmonisatie en verzoekt het college een lobby te starten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES