Politiek wordt geïnformeerd over vooroverlegplan 'watertoren Breukelen'

vrijdag 06 maart 2020 07.52 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 06 maart 2020 08.01 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op dinsdag 10 maart ontvangt de politiek na afloop van de commissie Fysiek domein meer informatie over de plannen van de watertoren in Breukelen. Het college van B&W is akkoord met de herbestemming naar wonen in de vorm van maximaal 5 woningen en één commerciële ruimte.

'Onder de watertoren'
De belangengroep 'Onder de watertoren' vertegenwoordigd een groep bewoners die rond de watertoren wonen. Zij vrezen waardedaling van hun woningen, beperking van de privacy en overlast van verkeer en parkeren. Het overleg heeft geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen.

Aanpassingen
Het aantal woningen is teruggebracht van 10 naar maximaal 5 woningen en één commerciële ruimte. Het aantal raamopeningen is verminderd en ook de ramen zijn verkleind.

Nog steeds zorgen
De zorgen van omwonenden zijn ondanks de aanpassingen in het plan niet weggenomen. De belangengroep “Onder de watertoren” heeft dat ook kenbaar gemaakt met een e-mail aan het college van B&W en de gemeenteraad. Ook werd door een inwoner tijdens de raad van 3 maart jongstleden ingesproken. Op dindsdag 10 maart ontvangt de politiek meer informatie van het college van B&W over het  vooroverleg plan 'Watertoren Breukelen.' 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES