Tien procent appartementen Planetenbaan voor statushouders

maandag 09 maart 2020 20.33 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 10 maart 2020 13.46 uur | auteur: Robbert Oelp

ChristenUnie-SGP heeft eerder vragen gesteld over de vestiging van statushouders op de Planetenbaan. De partij ontving signalen over vestiging van bovengemiddeld veel statushouders in de nieuwe appartementen op de Planetenbaan. Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat ze een afspraak heeft gemaakt met de initiatiefnemer van Parkavenue: 'Tien procent van de woningen zijn beschikbaar gesteld voor statushouders.'

In 2019 en 2020 zijn de bestaande kantoortorens van Cornerplaza (Planetenbaan 20 t/m 60) getransformeerd naar woningen. In totaal betreft dit 294 appartementen. Van de 294 appartementen zijn 28 appartementen toegewezen aan stautushouders. Gemeente Stichtse Vecht: 'Van deze 28 appartementen zijn er 16 appartementen ook daadwerkelijk naar statushouders gegaan.' 

Volgens de gemeente is de toewijzing van de appartementen aan de Planetenbaan aan statushouders  geen uitzonderlijke situatie: 'We hebben als gemeente samen met de woningbouwverenigingen een taakstelling te halen. In de overeenkomst met de initiatiefnemer van dit project is afgesproken dat deze 10% van de woningen beschikbaar stelt voor statushouders. Dit percentage is een afgeleide van de afspraken die zijn gemaakt met de woningbouwverenigingen over de te huisvesten statushouders.'

De appartementen in Parkavenue worden gezien als luxe appartementen. ChristenUnie-SGP vroeg zich af of de luxe inrichting een rol speelde bij de eventuele toekenning aan statushouders. Volgens de gemeente is dat niet het geval: 'Met de initiatiefnemer is alleen het percentage woningen dat beschikbaar wordt gesteld aan initiatiefnemers vastgesteld. Het betreft hier sociale huurwoningen die aan de statushouders zijn toegewezen. Deze woningen hebben allemaal hetzelfde opleveringsniveau.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES