VVD: 'Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers'

zondag 15 maart 2020 18.28 uur | laatst gewijzigd: maandag 16 maart 2020 11.15 uur | auteur: Robbert Oelp

VVD Stichtse Vecht wil uitstel van betaling van gemeentelijke belasting voor lokale ondernemers: 'Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat onze gezonde ondernemers niet kopje onder gaan. Wij hebben inmiddels begrepen dat Gemeente Stichtse Vecht morgen met meer informatie komt.' (Foto Robbert Oelp)

VVD Stichtse Vecht: 'Sinds afgelopen week zijn er (aanvullende) maatregelen vanuit de Rijksoverheid genomen om het Coronavirus te bestrijden. Het is niet uit te sluiten dat de maatregelen de komende dagen nog verder worden geïntensiveerd. Dat raakt onze ondernemers in Stichtse Vecht. Als lokale VVD vinden we dat we moeten voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen en is het belangrijk om te kijken wat we op lokaal niveau voor deze ondernemers kunnen betekenen.'

De afgelopen maand zijn de belastingaanslagen op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben of krijgen vooral nu problemen met acute liquiditeit om deze situatie het hoofd te bieden. Ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van BTW en andere betalingen. VVD Stichtse Vecht: 'Ook zou het helpen als ondernemers uitstel krijgen voor het betalen van gemeentelijke belastingen, zodat deze geen hap nemen uit hun liquiditeit. De VVD vindt dat we de ondernemers in Stichtse Vecht zoveel mogelijk moeten steunen door hen uitstel te geven.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES