Gemeente past dienstverlening aan - alleen spoedafspraken

maandag 16 maart 2020 18.09 uur | laatst gewijzigd: maandag 16 maart 2020 18.15 uur | auteur: Robbert Oelp

De gemeente gaat haar diensten naar aanleiding van de recente maatregelen van het kabinet aanpassen. De dienstverlening vindt in afgeslankte vorm plaats: ‘Alleen afspraken die spoed hebben gaan door zoals de aangifte van geboorte of overlijden en zaken die echt niet kunnen wachten.’ Om verspreiding te voorkomen zijn minder balies beschikbaar.

De maatregelen om corona te bestrijden hebben geen invloed op de afvalinzameling. Die gaat door volgens het gebruikelijke rooster. Ook de afvalscheidingstations blijven open. Huwelijken en begrafenissen kunnen gewoon plaatsvinden, als het gaat om bijeenkomsten met minder dan 100 personen. De warenmarkten in Breukelen, Loenen aan de Vecht, Maarssenbroek en Maarssen-Dorp gaan gewoon door. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES