Noodverordening van kracht - optreden bij niet naleven van landelijke richtlijnen

dinsdag 17 maart 2020 15.22 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 17 maart 2020 15.41 uur | auteur: Robbert Oelp

Vanaf 16 maart is een regionale noodverordening van kracht die Politie en de gemeentelijke handhavers in staat stelt op te treden bij het niet naleven van de landelijke richtlijnen Deze afgelopen zondag ingestelde richtlijnen zijn van kracht tot en met 6 april.

Maatschappelijke initiatieven
Gemeente Stichtse Vecht: 'In onze gemeente zien wij maatschappelijke initiatieven ontstaan, waarbij inwoners elkaar ondersteunen met de opvang van kinderen en het boodschappen doen. Het is goed te zien dat mensen elkaar op deze en andere punten helpen.'

Testbeleid gewijzigd
In lijn met het nieuwe stadium waarin de bestrijding van het coronavirus zich bevindt, is inmiddels het testbeleid aangepast. Het testbeleid is gericht op het in kaart brengen van het aantal kwetsbare personen dat besmet wordt met het coronavirus en stevige klachten krijgt. Niet iedereen wordt zondermeer getest. Dit om de zorgcapaciteit zo veel mogelijk op orde te houden. Alleen patiënten die een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop, kunnen door de huisarts op klinische gronden een indicatie krijgen om te testen.

8e besmette inwoner
Sinds de laatste update op vrijdag 13 maart is er één nieuwe inwoner positief getest. Het totaal aantal positief geteste inwoners in Stichtse Vecht staat nu op 8 inwoners.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES