Financiële steun voor bedrijven, ondernemers en zelfstandigen

vrijdag 20 maart 2020 09.47 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 maart 2020 09.57 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Afgelopen dinsdag (17 maart) heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om financiële steun te verlenen aan bedrijven, ondernemers en zelfstandigen. Op de gemeentelijke website heeft de gemeente Stichtse Vecht alle informatie bij elkaar gezet met verwijzingen naar de juiste instanties.

ZZP'ers
De gemeente Utrecht voert de Bbz uit voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente Utrecht volgt uiteraard de lijn van de Rijksoverheid bij de beoordeling van aanvragen. Je kunt voor vragen ook een e-mail sturen naar bbz@utrecht.nl. Gemeente Stichtse Vecht: 'Je wordt op dit moment gevraagd te wachten met het indienen van een aanvraag, totdat de definitieve regeling er is. Er komt een verkorte aanvraag.'

Bedrijven
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen- gerelateerd aan het omzetverlies- straks bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Er komt een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct 4.000 euro kunnen krijgen voor een periode van drie maanden. Dat geldt voor getroffenen in onder meer de horeca- en reisbranche. Er wordt nog gewerkt aan een aanvullende compensatieregeling met passende maatregelen

Voor meer informatie over financiële steun voor bedrijven, ondernemers en zelfstandigen verwijzen wij u naar de website van de gemeente Stichtse Vecht

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES