Gemeente zet netwerkoverleg noodopvang voor kinderen op

vrijdag 20 maart 2020 10.33 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 maart 2020 10.44 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het actiecentrum Publieke Zorg regelt de noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen of cruciale processen. De gemeente onderhoudt warme contacten met het onderwijsveld en de kinderopvangorganisatie. De gemeente geeft aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. Achter de schermen werkt het aan een netwerkoverleg. Volgens de gemeente is er in ieder geval nog geen behoefte aan nachtopvang.

Nachtzorg
Gemeente Stichtse Vecht: ‘Tot dusver lijkt er nog geen behoefte te zijn aan nachtopvang. Waar nachtopvang niet (in voldoende mate) voor handen is, is de gemeente verantwoordelijk om dat samen met de kinderopvang te organiseren. Deze nachtopvang is zo nodig beschikbaar.’

Netwerkoverleg
De gemeente is bezig om op korte termijn een digitaal netwerkoverleg in te richten. Schoolbesturen, kinderopvang en gastouderbureaus worden gevraagd of ze willen deelnemen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Doel is samenwerking en effectief sturen om zo snel mogelijk locaties voor noodopvang te kunnen bepalen. Voor dit moment gaan we uit van ieders organiserend vermogen; wat nu goed geregeld is, kan tot nader order blijven bestaan.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES