Aanpassingen voor Driestammenbrug Kockengen

vrijdag 20 maart 2020 10.52 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 maart 2020 11.06 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De gemeente gaat aanpassingen doorvoeren aan de nieuwe Driemstammenbrug in Kockengen. De nieuwe brug wordt door veel inwoners van Kockengen als te hoog ervaren en de hellingen als te steil. De aanpassingen aan de brug worden in mei uitgevoerd. (Foto gemeente Stichtse Vecht)

Gemeente Stichtse Vecht: ‘We vinden het jammer dat de nieuwe brug tot zoveel ergernis leidt. Betrokken Kockengenaar, Adrie de Lange heeft de problemen rond de brug onder de aandacht gebracht bij de gemeente. De voorzitter van het Dorpscomité Kockengen, Gerard Kool, heeft in de gemeenteraadscommissie van 11 februari 2020 nogmaals aandacht gevraagd voor de brug.‘

Na de meldingen over overlast heeft de gemeente gekeken naar oplossingen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘We hebben een oplossing uitgewerkt die wordt ondersteund door Johan van Eijk, een bruggenspecialist die in Kockengen woont. Het is mooi dat de Gemeente Stichtse Vecht en het Dorpscomité Kockengen het eens zijn over de aanpassingen. Hierbij wordt rekening gehouden met een stijgende waterstand in de toekomst en veiligheid van de bruggebruiker. ‘

Aanpassingen:
* De huidige hoogte van het horizontale brugdeel wordt niet verlaagd
* De afstand tussen de brug en het water blijft op de doorvaarhoogte van 0,65 cm
* De beide schuine delen worden minder steil gemaakt. De hellingsgraad gaat van 17,5% naar 8%
* De helling van de brug is na de aanpassing 20 cm minder steil
* Op de bestaande stalen constructie wordt een nieuwe constructie gemaakt
*  Aan beide kanten wordt de bestrating aangepat

De werkzaamheden worden uitgevoerd van 18 tot en met 29 mei 2020.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES