Bianca Espeldoorn – Bloemendal beoogd griffier Stichtse Vecht

vrijdag 20 maart 2020 15.19 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 maart 2020 16.13 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 wordt voorgesteld om Bianca Espeldoorn – Bloemendal, met ingang van 8 mei 2020, aan te wijzen als nieuwe griffier van Stichtse Vecht. Espeldoorn-Bloemendal is de huidige griffier van de gemeente Heerde. De gemeente waar voormalig wethouder Jacqueline Koops burgemeester is.

Achtergrond
Sinds 2009 is Bianca griffier bij de gemeente Heerde. Vanaf 1998 heeft zij gewerkt bij de gemeente Wijk bij Duurstede, als beleidsadviseur, waarnemend teamleider en als plaatsvervangend en waarnemend griffier in 2007 en 2008.

Procedure
In totaal hebben 21 personen geschreven op de functie. Zes personen zijn uitgenodigd voor een eerste gesprek op 17 februari en vervolgens zijn vier personen uitgenodigd voor een tweede gesprek op 5 maart jl. Uiteindelijk heeft de selectiecommissie, met in achtneming van het door de raad vastgestelde profiel, unaniem haar voorkeur uitgesproken voor Bianca. Het klikgesprek met de gemeentesecretaris en het afrondende arbeidsvoorwaardengesprek heeft op 13 maart jl. plaatsgevonden.

Huidige griffier
De huidige griffier Jelle Hekman gaat op 2 april 2020 met pensioen. In de tussenliggende periode is Marijke de Jong de waarnemend griffier.

Griffier
De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke gemeenteraad moet een griffier hebben. De griffier geeft ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent alle officiële stukken van de raad. De griffier vervult daarmee de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES