Bomenkap om veiligheidsredenen

maandag 23 maart 2020 08.43 uur | laatst gewijzigd: maandag 23 maart 2020 07.45 uur | auteur: Website Gemeente Stichtse Vecht

De afgelopen periode is er verspreid over de gemeente Stichtse Vecht een groot aantal bomen gekapt. Een deel daarvan is verwijderd vanwege veiligheidsrisico’s. Deze bomen waren ziek, instabiel of afgestorven. Vanwege de grote hoeveelheid moet er nog een aantal worden gekapt. Er is in de gemeente nog een aantal bomen die nog verwijderd moet worden vanwege veiligheidsrisico’s. De gemeente is daarom van plan om deze bomen de komende periode alsnog te verwijderen.

Veiligheid
De gemeente wijkt daarmee gemotiveerd af van de flora- en faunarichtlijn, die voorschrijft dat in principe tussen 15 maart en 15 juli geen werkzaamheden aan bomen worden uitgevoerd. Maar het is nu noodzakelijk om de openbare veiligheid te kunnen waarborgen.

Flora- en faunacheck
Per boom voert een gekwalificeerde medewerker van onze groenaannemer eerst een zogeheten flora- en faunacheck uit. Wanneer een actief gebruikt vogelnest in de boom aanwezig is, bekijken we per boom of de werkzaamheden verantwoord uitgesteld kunnen worden tot na 15 juli.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES