PvdA doet gemeente suggesties voor het voorkomen van financiële problemen in crisistijd

woensdag 25 maart 2020 09.09 uur | laatst gewijzigd: woensdag 25 maart 2020 09.24 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De fractie van de PvdA heeft het college van B&W een brief geschreven: ‘Met deze brief hopen wij een constructieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van financiële problemen bij onze inwoners als gevolg van de Corona-crisis.’ Naast de door de overheid aangekondigde maatregelen is de PvdA van mening dat er meer mogelijkheden zijn om inwoners te steunen.'

PvdA: ‘Mensen zijn nu in de eerste plaats druk met overleven en bekend is dat mensen die in een overlevingsmodus zitten, ook soms wat minder verstandelijke beslissingen nemen vanwege de stress, met soms negatieve financiële gevolgen. Maar ook de gemeente zelf zit in een overlevingsmodus. Ambtenaren moeten zoveel mogelijk vanuit huis werken, waar zij geen opvang meer hebben voor hun kinderen en minder productief kunnen werken.’

Ondanks deze overleveringsmodus is de PvdA van mening dat het maatregelenpakket vanuit de gemeente uitgebreid kan worden: ‘Wij realiseren ons dat er op dit moment veel gevraagd wordt van de gemeente en dat onze suggesties niet allemaal in één keer te realiseren zijn. We moeten echter ook vooruitdenken. De ideeën hebben een preventief karakter en deze tijd vraagt meer dan ooit om het stellen van prioriteiten.’

In de brief van de gemeente zijn een elftal suggesties opgenomen. Zoals bijvoorbeeld: ‘Geef bijstandsgerechtigden de garantie dat bij een Corona opname het hele eigen Risico vergoed gaat worden.’ ‘Ga in overleg met woningcorporaties en andere partijen en kom overeen dat er in deze periode absoluut geen uithuiszettingen, energie-, water- en internet en/of telefoonafsluitingen en stopzetting van de basisverzekering plaatsvinden.’ ‘Attendeer inwoners met lage inkomens op mogelijkheden voor online zelfhulp om rond te kunnen komen.’ ‘Blijf voortdurend nadenken over nieuwe creatieve en eenvoudige oplossingen.’

Het is niet bekend In hoeverre het realistisch is om in de huidige situatie deze suggesties naast bestaand beleid uit te voeren of te overwegen. De gemeente kondigde eerder al aan dat de dienstverlening in aangepaste vorm doorgaat. 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES