Wijkcentrum Over-Noord in Breukelen bestaat inmiddels 10 jaar

donderdag 26 maart 2020 11.17 uur | laatst gewijzigd: donderdag 26 maart 2020 11.23 uur | auteur: wijkcommissie Breukelen Noord

Het is alweer 10 jaar geleden dat de toenmalige wijkcommissie Breukelen Noord het initiatief nam om een wijkcentrum op te richten.

Eind 2009 werd de Beheerstichting Wijkcentrum Over-Noord opgericht met als bestuursleden de leden van de wijkcommissie met als voorzitter Michael Hartmann. In april 2010 vond de opening plaats door Ron Brandsteder.

De doelstelling van de Stichting is het beheren van een wijkcentrum met mede als doel de leefbaarheid en de sociale cohesie van de wijk te verbeteren. Er werd een activiteitencommissie opgericht die diverse activiteiten ging ontwikkelen waarvan een aantal nog steeds plaatsvindt.

De huidige wijkcommissie vindt het zeer belangrijk dat er diverse ontmoetingsplekken in de wijk zijn voor jong en oud waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden en ondersteunt deze initiatieven waar mogelijk. De wijkcommissie feliciteert van harte het bestuur en alle vrijwilligers van Over-Noord en wenst de Stichting nog vele actieve jaren toe.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES