Schone mondkapjes voor zorgverleners Stichtse Vecht

woensdag 01 april 2020 10.41 uur | laatst gewijzigd: woensdag 01 april 2020 09.46 uur | auteur: Lions Club Maarssen

Een nijpend tekort aan schone mondkapjes vormt een bedreiging voor zorgverleners in de Corona-crisis.

De Lions Club Maarssen (LCM) heeft daarom een desinfecteer apparaat ter waarde van 3.000 euro geschonken aan de Stichting Gezondheidscentra Maarssenbroek (GCM). Onderdeel van de schenking aan GCM is de afspraak dat GCM met dit apparaat ook alle andere zorginstellingen in Stichtse Vecht zal helpen met het desinfecteren van mondkapjes mocht daar behoefte aan zijn. Hiervoor kan men contact opnemen met GCM.

Via één van de leden van LCM kon een prototype (de D25) van het bedrijf UV Smart te Delft aangeschaft worden. Het apparaat, dat werkt met speciale UV straling, is recent getest en goedgekeurd. Met dit apparaat kan GCM gebruikte mondkapjes desinfecteren zodat deze ook na blootstelling aan het Corona virus veilig hergebruikt kunnen worden. Het lost een belangrijk knelpunt in de zorg voor bewezen of verdachte Corona-patiënten op en beschermt de zorgverleners die in de frontlinie staan. Huisarts Peter
van Koningsbruggen van GCM: “Natuurlijk zijn we heel blij met al het applaus en de hartverwarmende steunbetuigingen die we in de zorg ontvangen. Maar dit is heel concreet en tastbaar en helpt ons echt in de uitvoering van ons werk.” Huisarts Eugenie Hodes voegt hieraan toe: “We hebben veel waardering voor dit fantastische initiatief! Zo kunnen we bescherming bieden aan de patiënt en aan onszelf.”

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES