Uitslag loting: '95 % geplaatst op school van eerste keuze'

donderdag 02 april 2020 16.40 uur | laatst gewijzigd: donderdag 02 april 2020 15.46 uur | auteur: Naar het VO Utrecht en Stichtse Vecht

In Utrecht en Stichtse Vecht maken deze zomer 4.211 leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen is vandaag 95% geplaatst op de school van eerste keuze, op het niveau dat aansluit bij hun basisschooladvies. Jammer genoeg kan niet iedereen op de school van eerste keuze worden geplaatst. Jaarlijks is er een wisselend verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal beschikbare plaatsen. Gelukkig konden er dit jaar weer meer leerlingen op hun school van eerste keuze worden geplaatst dan voorgaande jaren.

Schoolbesturen en gemeente maken afspraken over de benodigde onderwijscapaciteit binnen het voortgezet onderwijs om te kunnen garanderen dat er op ieder onderwijsniveau voldoende plekken beschikbaar zijn. Sommige scholen hebben te maken met overaanmeldingen, op deze scholen wordt dan geloot. Dit jaar hebben het Amadeus Lyceum (op tl), het Christelijk Gymnasium en het Gerrit Rietveld College (op tl, havo en vwo) geloot als gevolg van overaanmelding. De loting is zoals gebruikelijk door de notaris uitgevoerd, dit jaar via een online verbinding met de betrokken scholen.

Basisscholen gaan de komende week met ouders en leerlingen op zoek naar een school die nog plaats heeft op het niveau dat aansluit bij het schooladvies. Door de landelijke richtlijnen is dat dit jaar wel ingewikkeld, want er kunnen geen informatieavonden plaatsvinden. Scholen hebben daarom extra informatie op hun websites geplaatst en sommige scholen hebben ook een digitaal spreekuur.

De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat iedere Utrechtse leerling in Utrecht op het gewenste onderwijsniveau terecht kan.

Tot woensdagmiddag 8 april 15:00 uur kunnen leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht met hun ouders aan de basisschool hun voorkeur(en) aangeven op basis van de nog beschikbare plaatsen in Utrecht. Uiterlijk 9 april om 16.00 uur is voor alle leerlingen die deelnemen aan de tweede ronde in Utrecht of Stichtse Vecht bekend op welke school zij het komend schooljaar kunnen starten.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES