Definitief geen aanpassingen verkeerssituatie Tienhoven

zondag 05 april 2020 13.21 uur | laatst gewijzigd: zondag 05 april 2020 12.33 uur | auteur: Robbert Oelp

De inwoners van de kern Tienhoven denken verdeeld over de verkeerssituatie op de Laan van Niftarlake en de Looydijk. Om uit een impasse te komen, heeft de gemeente eerder een enquête uitgezet. De respons was dermate laag dat de gemeente definitief heeft besloten de huidige situatie in stand te houden en geen aanpassingen door te voeren.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Met enige regelmaat ontvangen wij opmerkingen over verkeersonveilige situaties op de Laan van Niftarlake en de Looydijk in Tienhoven. De afgelopen jaren zijn er verschillende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren geplaatst en verwijderd. Ondanks dat de huidige verkeerssituatie ons inziens voldoende verkeersveilig is, blijft de roep om verkeersveiligheidsmaatregelen terugkomen. Bij het bespreekbaar maken van de ervaren problematiek constateerden wij dat er ook een grote groep aanwonenden / belanghebbenden is die juist geen (extra) verkeersmaatregelen wil.'

Samen met de verkeerscommissie van Tienhoven heeft de gemeente mogelijk te treffen verkeersmaatregelen gedefinieerd en verwerkt in een enquête. Deze enquête is aan alle belanghebbenden / aanwonenden voorgelegd. Gemeente Stichtse Vecht: 'De minimaal benodigde en vooraf gecommuniceerde respons is niet gehaald (57% en de grens was 75%). Er is dus onvoldoende draagvlak voor de voorgestelde verkeersmaatregelen en zodoende blijft de inrichting van de straat zoals deze nu is'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES