Voormalig Maarssens pand drukkerij Biegelaar wordt distributiecentrum

donderdag 16 april 2020 16.16 uur | laatst gewijzigd: donderdag 16 april 2020 15.27 uur | auteur: Robbert Oelp

In april van dit jaar heeft het college van B&W ingestemd om een uitzondering te maken op het afwijkingenbeleid voor de ontwikkeling van een distributiecentrum aan de Nijverheidsweg 9 - 15 in Maarssenbroek. In het pand was voorheen drukkerij Biegelaar gevestigd. De drukkerij - waar in het verleden tijdschriften als Vrouw en Privé gedrukt werden - is begin 2014 failliet verklaard.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het distributiecentrum sluit net niet aan bij de mogelijkheden die het bestemmingplan biedt. Het gebouw valt na toepassing van een binnenplanse afwijking buiten het bouwvlak en is ook in strijd met ons afwijkingenbeleid. De realisatie van een distributiecentrum draagt bij aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat, versterking van de lokale economie, behoud van werkgelegenheid en de ruimtelijke uitstraling van het gebied verbetert. Gezien het unieke verzoek met bijbehorende omstandigheden wat binnen de wettelijke kaders van de Wabo mogelijk kan worden gemaakt, wil het college medewerking verlenen.'

De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES