Gemeente gaat in gesprek met Vechtstreekmuseum

dinsdag 26 mei 2020 13.09 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 26 mei 2020 16.03 uur | auteur: Robbert Oelp

Het bestuur van het Vechtstreekmuseum heeft eerder besloten de geplande opening per 1 juni niet door te laten gaan. Bestuur en vrijwilligers werden overvallen over de inhoud van de Vastgoednota waarin mogelijke verplaatsing van het Vechtstreekmuseum naar Breukelen werd gesuggereerd. Het bestuur eiste een gesprek. Inmiddels is de afspraak door de gemeente gemaakt. (Archieffoto ter illustratie)

Gemeente Stichtse Vecht over de ontstane commotie: 'Het Vechtstreekmuseum is belangrijk voor inwoners en bezoekers in onze gemeente. Wij waarderen de inzet van de vele vrijwilligers die het museum draaiende houden dan ook zeer. In de vastgoednota wordt naar het gemeentelijk vastgoed gekeken als vastgoedeigenaar. Dit is voor 90 panden in de gemeente het geval. Dit is dus een zakelijke benadering, waarbij niet wordt gekeken naar bestaande functies of gebruik waar alle partijen aan gebonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan bestaande huurovereenkomsten. Tijdens de behandeling van de nota is tijdens de commissievergadering fysiek domein van 20 mei 2020 reeds toegezegd dat we snel in overleg zouden treden met het bestuur van het Vechtstreekmuseum. Inmiddels is een afspraak gepland.' 

De vastgoednota 2020 staat op de agend van de raad van 2 juni aanstaande.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES