Werkgelegenheid Midden-Utrecht minder hard geraakt tijdens coronacrisis

donderdag 04 juni 2020 09.52 uur | laatst gewijzigd: donderdag 04 juni 2020 10.58 uur | auteur: UWV

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot, verwacht UWV. Vooral in Groot-Amsterdam en Zuidoost-Nederland lijkt de arbeidsmarkt de coronacrisis te voelen.

De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht heeft een werkgelegenheidsstructuur die minder gevoelig is voor de economische effecten van de coronacrisis dan veel andere regio’s. Van alle werknemers in de regio werkt 28% in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van werkgelegenheid, 47% van alle werkgelegenheid krijgt te maken met geen of lichte krimp en bijna een kwart van de werknemers in Midden-Utrecht werkt in een sector waarin de werkgelegenheid groeit.

Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 35 arbeidsmarktregio’s. De terugloop van werk in een regio, hangt voor een groot deel af van de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. Regio’s met veel werknemers in de sectoren horeca en overige zakelijke dienstverlening (zoals uitzendbureaus) zien de werkgelegenheid harder teruglopen dan regio’s met veel werknemers in de sectoren zorg & welzijn en openbaar bestuur, waar het werk nog steeds toeneemt.

Impact coronacrisis regio Midden-Utrecht
In de regio Midden-Utrecht werken 386.000 werknemers. Dat de coronacrisis de regio Midden-Utrecht minder hard raakt, blijkt uit de vergelijking met geheel Nederland. In de regio Midden-Utrecht werkt 28% van alle werknemers in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van de werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld de uitzendbranche, horeca en cultuur, sport & recreatie. Dit betreft in totaal 108.800 werknemers. Het aandeel werkgelegenheid dat getroffen wordt door (zeer) grote krimp in Midden-Utrecht ligt met 28% veel lager dan het percentage dat geldt voor geheel Nederland (32%).

Dit komt doordat de regionale werkgelegenheidsstructuur in Midden-Utrecht zich kenmerkt door een sterk aanwezige collectieve sector. Sectoren als luchtvaart, sierteelt, horeca en cultuur, sport & recreatie zijn er minder sterk aanwezig. De omvangrijke specialistische zakelijke dienstverlening wordt wel geraakt, maar minder sterk. 47% van de werknemers in de regio werkt in een sector die nog relatief weinig last heeft van het coronavirus ten opzichte van 45% in geheel Nederland. Het aandeel van de werkgelegenheid waarvoor groei wordt voorzien is in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 24% ten opzichte van 23% in geheel Nederland. 24% van de werknemers uit de regio werkt dus in een sector met groeiende werkgelegenheid, waaronder zorg & welzijn en openbaar bestuur.

Groei aantal werknemers in zorg, overheid en post & koeriersdiensten
In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zijn er drie sectoren die naar verwachting zullen groeien. In deze sectoren zijn 94.400 werknemers werkzaam, ruim 24% van de totale regionale werkgelegenheid. De sector zorg en welzijn is daarin dominant met 61.100 werknemers (16%) van alle werknemers in de regio Midden-Utrecht. Dit is een zeer belangrijke sector voor de regionale werkgelegenheid. Daarna volgt het openbaar bestuur met zo’n 30.500 werknemers (7,9%). Deze sector is in de regio Midden-Utrecht wat betreft de werkgelegenheid zelfs oververtegenwoordigd. Dit blijkt uit de aanwezigheid van grote kantoren van bijvoorbeeld Belastingdienst, Rijkswaterstaat, UWV, Provincie Utrecht en gemeenten. Bij de sector post en koeriersdiensten werken in de regio Midden-Utrecht 2.700 werknemers. De werkgelegenheid in deze sector groeit als gevolg van de toegenomen online verkopen.

Werk gevonden in deze bizarre tijd
Voormalig werkzoekende Karin liep op 17 februari spontaan binnen bij het Werkpunt van UWV in Utrecht. Na een gesprek met een van de adviseurs werk van UWV is zij uiteindelijk via het recruitmentbureau YoungCapital bemiddelt op een vacature bij de Belastingdienst. Karin: ‘Die woensdag had ik al een sollicitatiegesprek met de Belastingdienst via FaceTime, in verband met de coronacrisis. Je zult het niet geloven in deze bizarre tijd, maar op 6 april ben ik gestart in de functie van projectleider. Het is in eerste instantie voor een half jaar, met de mogelijkheid van verlenging tot en met eind 2020. Daarna bestaat er de kans dat de Belastingdienst mij in dienst neemt. Echt super fijn, ik ben zo blij!’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES