Raad akkoord met visie ontwikkeling Planetenbaan / Kwadrant Maarssenbroek

donderdag 04 juni 2020 12.33 uur | laatst gewijzigd: donderdag 04 juni 2020 13.37 uur | auteur: Robbert Oelp

Na een 2-daagse digitale raadsvergadering is de gemeenteraad van Stichtse Vecht akkoord gegaan met de stedenbouwkundige visie en randvoorwaarden voor Planetenbaan / Kwadrant in Maarssenbroek. Het kantoorgebied wordt getransformeerd naar een woonwijk met maximaal 2.300 woningen in de vorm van appartementen. Het akkoord gaan met de visie en de randvoorwaarden is de eerste grote stap naar verdere ontwikkeling van het gebied.

Na een lange politieke weg van vergaderen is de raad akkoord gegaan. De noodzaak tot bouwen gezien de enorme wachtlijsten in de sociale woninghuur en behoefte aan middenhuur is hoog. De nieuwe wijk zal in een groot gedeelte van die behoefte voorzien. De raad is ook kritisch en zal bij verdere ontwikkeling en behandeling aandacht besteden aan consequenties van het grootschalige plan voor de inwoners van Maarssenbroek.

PVV fractieleider Wim Ubaghs verliet de digitale vergadering en gaf aan een integriteitsonderzoek aan te vragen naar wethouder Klomps. Hij refereerde aan een ingestuurde brief van inwoner Jonker die stelt dat de wethouder onwaarheden in het debat heeft aangeven. Het verzoek en het verlaten van de vergadering werd door sommige raadsleden op social media als gênant betiteld. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES