ZorgPlatform Stichtse Vecht gestart

zaterdag 06 juni 2020 10.20 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 06 juni 2020 11.24 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Afgelopen 4 juni is het ZorgPlatform Stichtse Vecht officieel va start gegaan. Deelnemende partijen willen elkaar informeren, inspireren, activiteiten afstemmen en het samenwerken bevorderen met als doel concrete activiteiten te ontwikkelen die leiden tot een afgestemd aanbod voor ouderen op de gebieden van zorg, wonen en welzijn.

In de gemeente Stichtse Vecht neemt in de komende 20 jaar het aantal 65-plussers toe van 14 naar 21 duizend, het aantal 75-plussers verdubbelt en de groep van 85+ verdriedubbelt zelfs van 2000 naar 6000. Deze ouderen zullen in belangrijke mate thuis blijven wonen. Huisartsen, wijkverpleging, huishoudelijke zorg, huisvesting en welzijnsactiviteiten richten zich op deze ontwikkeling.

In de afgelopen maanden zijn onder leiding van een onafhankelijk voorzitter gesprekken op gang gekomen om de activiteiten van verschillende organisaties beter op elkaar af te stemmen. Op 4 juni zijn deze organisaties voor het eerst (digitaal) bij elkaar gekomen en hebben het ZorgPlatform Stichtse Vecht opgericht.

Deelnemers ZorgPlatform
De volgende organisaties vormen samen het platform:
Gemeente Stichtse Vecht, huisartsen, zorginstellingen (Merenhoef, Snavelenburg, Maria-Dommer en Zorggroep de Vechtstreek), de Woningbouwverenigingen Vecht en Omstreken en Portaal, Stichting Welzijn Stichtse Vecht, Wijkverpleging Careyn, de regio organisaties “Zorgkantoor” en “Regiozorg NU” en de Seniorenraad Stichtse Vecht (die ook het initiatief voor deze samenwerking heeft genomen). Aalko van der Veen is de onafhankelijke voorzitter.

De gekozen vorm is een platform en geen overkoepelende raad. Het Platform zal niet als extra uitvoerder gaan optreden. Uitvoering gebeurt door die organisaties die bij een actie zijn betrokken.

In het komende half jaar wil het platform de doelstellingen verder invullen en vooral concrete activiteiten stimuleren. In januari 2021 evalueren de verschillende partijen de samenwerking binnen het platform.

De organisaties hebben uitgesproken dat het Platform van hun is, met andere woorden: zij dragen het Platform en zullen zich inzetten om hiervan een succes te maken.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES