Verzoek voor fysieke commissievergadering ontheffing Maarssenbroekse Slag

vrijdag 12 juni 2020 22.19 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 16 juni 2020 09.40 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De fracties van GroenLinks, het Vechtse Verbond, Maarssen2000 en nu ook mede gesteund door de fractie van PvdA SV doen via een brandbrief aan het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) het dringende verzoek om de commissievergadering van 1 juli fysiek te houden in bijzijn van publiek. De vergadering heeft als enig onderwerp de ontheffing van de Maarssenbroekse slag op de agenda staan. De mogelijke onttrekking van dit wegdeel ten gunste van de nieuw aan te leggen wijk Haagstede, heeft de gemoederen niet onberoerd gelaten.

De genoemde fracties vinden het dan ook onverstandig om zo’n beladen onderwerp digitaal af te doen. Zij verzoeken het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) met klem om de vergaderlocatie te verplaatsen naar Boom en Bosch of anders op zoek te gaan naar een passende locatie waar ook publiek welkom is.

Onder het motto waar een wil is, is een weg, hebben inwoners de fracties benadert om hun volksvertegenwoordigende rol serieus te nemen en het democratisch gehalte geen onrecht aan te doen. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES