Eigen bijdrage: SP Stichtse Vecht vraagt gemeenteraad: 'Steun een motie om de verhuurdersheffing af te schaffen'

maandag 15 juni 2020 09.47 uur | laatst gewijzigd: maandag 15 juni 2020 10.51 uur | auteur: SP Stichtse Vecht

Terwijl tussen 2013 en 2018 de huren met 18,5 % stegen, zijn VVD, Lokaal Liberaal, D’66 en de PvdA in Stichtse Vecht voorstander van een generieke huurverhoging per 1 juli. De overige partijen reageerden niet op het verzoek om een huurstop in coronatijd.

Tegelijkertijd moeten woningcorporaties door de zgn. ‘verhuurdersheffing’ een flink deel van de inkomsten uit de sociale huur worden afdragen aan het Rijk.  Deze heffing werd in 2012 gepresenteerd om de woningmarkt te reguleren.   

Dat is, aldus de SP,   hopeloos mislukt. De gevolgen van de maatregel:  onbetaalbare huren , grote  woningnood en ongekend lange wachttijden. (in Stichtse Vecht tot 14 jaar). De echte doelstelling van de verhuurderheffing voor de sociale huur was dan ook ”het realiseren van  budgettaire opbrengst”.

Dat is letterlijk te lezen  in het wetsvoorstel naar de 1e Kamer in 2012. In gewoon Nederlands:  het Rijk sprokkelt geld bij elkaar over de rug van de huurders.

Dat geld werd, volgens de SP, gebruikt om de de banken overeind te houden die in 2008 op het dieptepunt van de bankencrisis verkeerden.

De banken zijn inmiddels weer in veilig vaarwater maar  de corporaties en huurders betalen nog steeds. Omdat een aanzienlijk deel van de huurinkomsten verdwijnt door deze verhuurdersheffing kunnen de woningcorporaties onvoldoende investeren in betaalbare nieuwbouw, renovatie, onderhoud, verduurzaming en woningaanpassingen voor ouderen. 

De SP vindt de verhuurdersheffing een sta-in-de-weg bij het oplossen van de woningnood  en moet daarom verdwijnen. Het  belastingvoordeel vanuit het Rijk  (max. € 25.000,-per gerealiseerde woning) is niet meer dan  “een sigaar uit eigen doos”, het Rijk incasseert immers meer dan wordt uitdeeld.

De SP vraagt de plaatselijke politieke partijen in Stichtse Vecht om de kant te kiezen van de corporaties en de huurders die in verzet komen tegen de verhuurderheffing.  Daarom  wordt verzcht een motie over afschaffing van de verhuurderheffing op de agenda van de  gemeenteraad te zetten, en deze motie ook te steunen. 

De SP verstrekte aan de partijen in Stichtse Vecht een voorbeeld van de motie zoals deze landelijk al vele malen is aangenomen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES