VVD: ‘Staak handhaving op aanmeerregels boten langs de Vecht'

maandag 22 juni 2020 15.54 uur | laatst gewijzigd: maandag 22 juni 2020 17.18 uur | auteur: Robbert Oelp

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de ingezette handhaving op de aanmeerregels die de gemeente nu hanteert. De VVD is van mening dat het beter is de handhaving te staken totdat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld om bootbezitters nu niet onnodig op kosten te jagen. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - bootjes op de Vecht bij Vreeland).

De VVD in de aanleiding van de gestelde vragen: ‘Volgens onze informatie is dit jaar de handhaving van Waternet overgedragen naar de Gemeente. Bij enig navraag blijkt dat Waternet nooit heeft gehandhaafd op de aanmeerregels die gemeente nu hanteert en dat de gemeente deze “17 meter regel” heeft overgenomen van Waternet en nergens op gestoeld is. De “17 meter regel” betekent namelijk nogal wat voor veel botenbezitters met een boot in de Vecht in met name Oud-Zuilen, Maarssen, Breukelen, Loenen en Vreeland, waar de Vecht geen 17 meter breed is en al jarenlang ongemoeid hun boot aan eigen perceel hebben liggen en waarop nu de handhaving zich volgens het artikel richt.’

De gemeente Stichtse Vecht lanceerde begin juni het bericht te gaan handhaven: ‘We zien een toename aan boten die worden aangemeerd aan steigers, palen of soms bomen. Dat mag niet overal en altijd. De komende periode gaan wij extra op de naleving van deze regels letten.’

Volgens de VVD is deze handhaving vooruitlopend op het nog vast te stellen bestemmingsplan De Vecht: ‘Hierin wordt bijv. een uitzondering gemaakt voor Vreeland waar men een 13,5 meter norm voorgesteld. M.a.w. volgens berichtgeving zouden de boten in Vreeland nu weg moeten terwijl het voorgesteld bestemmingplan iets anders voorstelt en na vaststelling de boot helemaal niet weggehaald hoeft te worden. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat het bestemmingsplan anders wordt vastgesteld waarbij we nu bootbezitters vragen de boot weg te halen en een andere oplossing te zoeken, maar na vaststelling van het bestemmingsplan de boot weer mogen terugleggen. Dat is volgens de VVD geen zorgvuldig bestuur.’

De fractie van de VVD heeft een zestal vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de beweegredenen, de gemaakte keuzes en hoopt antwoord krijgen op het verzoek de handhaving op aanmeerregels voorlopig te staken. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES