PVV: ‘Stop met gescheiden inzamelen van afval’

dinsdag 23 juni 2020 22.44 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 23 juni 2020 23.52 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Fractievoorzitter Wim Ubaghs van de PVV heeft naar aanleiding van het besluit van de gemeente Utrecht om te stoppen met het gescheiden inzamelen van afval vragen gesteld aan het college van B&W: ‘Wanneer neemt het college een beluit om te stoppen met het gescheiden inzamelen van afval (overigens net als Nieuwegein en Bunschoten) en dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de raad?’

De PVV wil weten in hoeverre de gemeente op de hoogte is van het onderzoek van de gemeente Utrecht en of de gemeente Stichtse Vecht een vergelijkend onderzoek heeft laten uitvoeren voor Stichtse Vecht.

In eerder door Lokaal Liberaal gestelde vragen heeft de gemeente al aangegeven niet af te wijken van de gekozen weg van het ‘omgekeerd inzamelen.’ De gemeente gaf eerder aan geen proef te willen doen met nascheiding en dus ook niet te overwegen te stoppen met gescheiden inzamelen van afval. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES