Draagvlak voor drie woontorens Maarssenbroek

woensdag 24 juni 2020 14.16 uur | laatst gewijzigd: woensdag 24 juni 2020 15.33 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op dinsdag 23 juni werd de politiek tijdens een informatieve commissievergadering bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Bisonspoor 2020. Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat na een participatieftraject draagvlak bestaat voor drie woontorens die van elkaar verschillen in hoogte.

De grootse ontwikkeling rondom het winkelcentrum maakt het gebied in één klap hét middelpunt van de regio waar wonen, werken en recreëren centraal staat. In totaal komen er 360 woningen en 100 zorgwoningen. Naar verwachting zal in 2021 de omgevingsvergunning voor bouw van de P2 torens worden aangevraagd en moet het gehele project begin 2025 zijn gerealiseerd.

De locatie van het politiekantoor en de ruimte ernaast zal naar verwachting mogelijkheden bieden voor circa 200 extra woningen. Het politiekantoor blijft binnen Maarssenbroek bestaan maar zal binnen het gebied worden gevestigd in een nieuw te bouwen locatie. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES