Gemeente gaat in gesprek met scoutingverenigingen

donderdag 25 juni 2020 21.09 uur | laatst gewijzigd: donderdag 25 juni 2020 23.07 uur | auteur: Robbert Oelp

Naar aanleiding van de berichtgeving over het heffen van toeristenbelasting aan de scoutingverenigingen heeft het college van B&W de raad geïnformeerd dat het in gesprek gaat met de verenigingen. Juridisch gezien kan in 2019 en 2020 geen uitzondering meer op deze verordening worden gemaakt. Voor 2021 wordt in de verordening de vrijstellingsregel non-commercieel verblijf, waaronder de scouting, opgenomen.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) voert met ingang van 1 januari 2020 de heffing van alle belastingen en dus ook de toeristenbelasting uit voor de gemeente Stichtse Vecht. Daarbij is BghU gehouden hetgeen opgenomen is in de door uw raad vastgestelde verordening toeristenbelasting. In de verordening is geen vrijstellingsregel non-commercieel verblijf, waaronder de scouting valt, opgenomen.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'Bij het versturen van de formulieren aangifte toeristenbelasting 2019 zijn deze dus ook naar de scoutingverenigingen gestuurd. Dit heeft tot verwarring geleid en het college begrijpt dit. Eerder zijn immers nooit dergelijke aangifteformulieren aan hen gestuurd. De scoutingclubs vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving en zijn niet commercieel. Juridisch gezien kan in 2019 en 2020 geen uitzondering meer op deze verordening worden gemaakt. Over de impact die dit heeft op de scoutingverenigingen, gaat het college graag met hun in gesprek. Deze week wordt nog een afspraak gepland. Voor 2021 wordt in de verordening de vrijstellingsregel non-commercieel verblijf, waaronder de scouting, opgenomen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES