Plan voor twaalf levensloopbestendige appartementen Breukelen

zaterdag 04 juli 2020 11.11 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 04 juli 2020 12.49 uur | auteur: Gemeente Stichtse Vecht

De Woningstichting Vecht en Omstreken wil 12 levensloopbestendige appartementen (sociale huurwoningen) bouwen op het perceel aan de Wilhelminastraat 31-35. Daarvoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. In dit plan staan regels over het gebruik van grond en de gebouwen die daarop staan. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is er ruimte om je mening te geven.

Ontwerpbesluiten ter inzage
De ontwerpbesluiten die nodig zijn voor de bouw van de appartementen aan de Wilhelminastraat 31-35 liggen ter inzage. Het gaat om:

- Het ontwerpbestemmingsplan
- Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
- Het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Vanwege de coronamaatregelen mogen niet teveel mensen tegelijk op het gemeentekantoor aanwezig zijn. Het ontwerpbestemmingsplan kun je nu al bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als je dat wilt mailen wij je de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder. Mail naar info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346. Zie je het ontwerpbesluit liever in op het gemeentekantoor? Neem contact op.

Zienswijze indienen
Je kunt een zienswijze indienen op de 3 ontwerpbesluiten. Vanaf 3 juli tot en met 13 augustus 2020 kun je schriftelijk of mondeling jouw zienswijze indienen bij de gemeenteraad (onderdeel bestemmingsplan) of het college van burgemeester en wethouders (andere 2 onderdelen). Stuur jouw zienswijze op (Postbus 1212, 3600 BE Maarssen), dien jouw zienswijze in via onze website of bel de projectleider Doré Sengers via 14 0346.

Inloopavond wordt (video)spreekuur
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen inloopavond houden. In plaats daarvan kun je (video)bellen met de projectleider Doré Sengers. Er zijn 3 momenten voor het (video)spreekuur:

-  Woensdag 8 juli 19:00 – 21:00 uur
- Dinsdag 14 juli 16:00 – 18:00 uur
- Woensdag 15 juli 19:00 – 21:00 uur

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES