Eerder weggestuurde wethouder weer in ambt - motie van treurnis van M2000 / PVV en GroenLinks

woensdag 08 juli 2020 12.51 uur | laatst gewijzigd: donderdag 09 juli 2020 11.23 uur | auteur: Robbert Oelp

Tijdens de raad van 7 juli werd er een fel en emotioneel debat gevoerd over de 4e wethouder van Stichtse Vecht. Lokaal Liberaal is toegetreden tot de coalitie en schoof Frank van Liempdt naar voren als beoogd wethouder. Na de schriftelijke stemming bleek op 8 juli een meerderheid voor terugkeer van Van Liempdt gekozen te hebben. Een unicum in Nederland. Niet eerder kwam een wethouder in dezelfde collegeperiode terug nadat deze eerder werd weggestuurd. Voor Maarssen 2000, PVV en de GroenLinks reden voor een 'Motie van treurnis' tegen de gang van zaken. De motie werd verworpen.

De coalitiepartijen steunen de terugkeer van Van Liempdt. Veel kritiek was er vanuit de zijde van de oppositie. Van Liempdt pareerde de kritiek en gaf aan van zijn fout geleerd te hebben. Hij heeft zich voorbereid op zijn terugkomst door gesprekken gevoerd te hebben met (voormalige) bestuurders.

Ondanks een meerderheid voor de keus van Van Liemdpt is het gebrek aan een unaniem draagvlak een bijzondere start van weer een nieuwe collegesamenstelling. De situatie is redelijk uniek in de Nederlandse lokale politiek. Diverse partijen uitten dan ook hun zorgen over gang van zaken, waarde van instrumenten zoals een motie van wantrouwen en de wijze hoe in de komende periode politiek zal worden bedreven. Het leverde in de vergadering van 8 juli tot een 'Motie van treurnis' ingediend door Maarssen 2000, GroenLinks en de PVV. Deze werd niet aangenomen. 

Het is aan besturend Stichtse Vecht om te kiezen voor een weg die leidt tot de zo gekoesterde hoop op rust  dan wel voor een afslag die leidt tot (wederom) politieke onrust. De toekomst zal het leren. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES