Verzoek tot integriteitsonderzoek wethouder afgewezen

dinsdag 14 juli 2020 08.00 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 14 juli 2020 22.31 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Op 6 juni 2020 heeft burgemeester Ap Reinders een verzoek ontvangen om een integriteitsonderzoek in te stellen naar wethouder Klomps. Dit naar aanleiding van een brief van een inwoner waarin ernstige aantijgingen worden geuit aan het adres van de wethouder. Burgemeester Reinders stelt dat op basis van de aard en concreetheid het juridisch advies luidt dat er geen noodzaak is tot het instellen van een onderzoek.

Burgemeester Reinders in een brief aan de gemeenteraad: ‘Bij de duiding van een melding heb ik mij laten bijstaan door onafhankelijke interne en externe deskundigen. Het juridisch advies luidt dat er op basis van de aard en concreetheid van de melding geen noodzaak is tot het instellen van een onderzoek. De melding bevat geen concrete informatie over het handelen van de politieke ambtsdrager waarmee die integriteitsnormen zou schenden. Ook bevat de brief geen concrete aanknopingspunten voor een mogelijk schending van een integriteitsnorm waarnaar onderzoek op grond van het integriteitsprotocol noodzakelijk zou zijn.’

Naast het genoemde advies heeft burgemeester Reinders ook advies ingewonnen bij het Steunpunt integrititeitsonderzoek Politieke Ambtsdragers: ‘Het advies luidde dat er geen relevante verdenking is te onderkennen in de melding en de achterliggende documentatie’, aldus Reinders in de brief aan de gemeenteraad. Op basis van de duiding van de melding en de adviezen heeft burgemeester Reinders besloten geen nader onderzoek in te stellen. 

Bij afsluiting van de brief refereert Reinders aan de raadsconferentie integriteit van 9 oktober jongstleden: ‘Ik zie er naar uit om in het najaar bij een mogelijk nieuwe jaarlijkse raadsbijeenkomst over integriteit over dit onderwerp opnieuw met elkaar van gedachten te wisselen.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES