Gemeente gaat 'Bisonsplantsoen' ontwikkelen - college naar raad voor ophoging investering

dinsdag 21 juli 2020 20.40 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 21 juli 2020 21.40 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Het college heeft besloten om het krediet voor de herinrichting van het Bisonplantsoen (dat is het plein tussen de supermarkten Dirk van den Broek en Albert Heijn bij winkelcentrum Bisonspoor) ter beschikking te stellen, zodat die uitvoering tegelijkertijd met de herinrichting van het Bisonplein (het marktplein) kan plaatsvinden.

 Na de aanbesteding wordt de projectbegroting voor de herinrichting van het hele plangebied Bisonspoor opnieuw doorgerekend. Op basis daarvan ontvangt de gemeenteraad van Stichtse Vecht in het vierde kwartaal een voorstel voor ophoging van de eerder gevoteerde investering voor het totale plangebied. Redenen daarvoor zijn de gestegen arbeids-en materiaalkosten, de hogere kosten voor aanleg van de bestrating en de extra kosten voor ondergrondse infrastructuur. Daarnaast zijn de kosten voor de reconstructie van het kruispunt Antilopespoor / Safariweg hoger uitgevallen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES