Geen oppervlakte eisen gesteld aan sociale koop

woensdag 22 juli 2020 11.22 uur | laatst gewijzigd: woensdag 22 juli 2020 12.43 uur | auteur: Robbert Oelp

Raadslid Pim van Rossum (CDA) heeft - gesteund door Maarssen 2000 - eerder collegevragen gesteld over het nieuwbouwproject Vechtvoorde in Breukelen. Met name over de beperkte vloeroppervlakte van de sociale koopwoningen van het nieuwbouwproject aan de Straatweg 66 in Breukelen. Volgens de gemeente worden er geen oppervlakte eisen gesteld bij sociale koopwoningen en vormt de verkoopvloeroppervlakte van 51 vierkante meter geen weigeringsgrond.

Van Rossum (CDA) eerder in de toelichting bij de vragen: ‘Het CDA is voorstander van sociale woningbouw, zowel koop als huur. In het verleden hebben wij ons, samen met de PvdA en Lokaal Liberaal dan ook hard gemaakt voor een eerlijke verdeling bij het Lion Cachethof in Vreeland, toen dit niet goed gebeurde en inwoners werden benadeeld. In Breukelen komen er negen sociale koopappartementen voor 200.000 euro bij het project Vechtvoorde, op Straatweg 66 te Breukelen. Ons is altijd voorgeschoteld door de ontwikkelaar dat dit woningen zouden worden met minimaal zeventig vierkante meter. Als wij nu de prijslijst zien, zien wij dat de woningen slechts 51 vierkante meter worden. Wat het CDA betreft is dat niet het idee van een sociale koopwoning.’

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op de door het CDA gestelde vragen: 'Het uitgangspunt bij de sociale koopwoningen is dat deze voor een maximum bedrag van € 200.000 in de markt worden aangeboden. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de Woonvisie. Over de minimale maat van het woonoppervlak zijn geen eisen gesteld.'

De gemeent stelt daarnaast dat de prijzen om te ontwikkelen en te bouwen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen: 'Gelet op de locatie en de kwaliteit van het project wordt de marktwaarde van deze sociale koop appartementen veel hoger ingeschat dan de verkoopprijs van € 200.000,-.'

De door het CDA gewenste vergroting van het aantal woonoppervlakte van de geplande sociale koopwoningen is volgens de gemeente dan ook niet aan de orde: 'Ons inziens is er geen sprake van verkleinen van deze woningen. De aanvraag zal onder meer worden getoetst aan het Bouwbesluit. woningen een GBO van ca. 51 m2 hebben vormt geen weigeringsgrond.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES