PvdA wil onderzoek naar noodverordening en maximum snelheid om racegedrag wielrenners tegen te gaan

dinsdag 04 augustus 2020 10.36 uur | laatst gewijzigd: woensdag 05 augustus 2020 00.14 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het racegedrag van ‘een zeer beperkte groep’ wielrenners ter bescherming van aanwonenden en andere weggebruikers. (Foto ter illustratie)

Raadslid Jospeh Toonen (PvdA) in de toelichting bij de vragen: ‘Zoals u weet, bestaat er bij bewoners van onze vechtoevers, en bij anderen, groot ongenoegen over het racegedrag van een (gelukkig zeer) beperkt aantal wielrenners. Hun gedrag leidt tot levensgevaarlijke situaties en (bijna-)ongelukken. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht acht dat onwenselijk. Daarnaast hebben in de afgelopen weken traumahelicopter en ambulances minimaal driemaal bijstand moeten verlenen ivm ongevallen op de Mijndesedijk en Boslaan.’

De PvdA is van mening dat het racegedrag van een beperkte groep wielrenners een halt moet toe worden geroepen. De partij typeert het gedrag als gevaarlijk en onwenselijk. De PvdA wil dat de gemeente instrumenten gaat onderzoeken om het verkeersgedrag te beïnvloeden zoals dubbele drempels, verbodsborden in weekenden en invoeren van een maximumsnelheid bij bepaalde overzichtelijke situaties. Daarnaast refereert de PvdA aan een noodverordening die in de gemeente Ouderkerk van kracht is. Wielrenners worden door de noodverordening verboden door een bepaalde straat te rijden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES