Bewoners ontevreden over maatregelen

maandag 10 augustus 2020 07.39 uur | laatst gewijzigd: maandag 10 augustus 2020 08.57 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Veel bewoners van Oud Over, Mijndensedijk (Loenen aan de Vecht) en Boslaan (Vreeland) zijn heel boos over het uitblijven van concrete gemeentelijke acties naar aanleiding van meldingen over overlast als gevolg van het gedrag van racewielrenners. Bewoners eisen verdere maatregelen. Gemeente roept op rekening met elkaar te houden.

Communicatie aangescherpt
Kees Hobo en Peter Beerents namens de bewoners van Oud Over, Mijndensedijk en Boslaan: 'Omdat gemeentelijke actie uitbleef en de reacties de indruk geven weinig tot niets te willen doen, hebben meerdere bewoners de communicatie met de gemeente aangescherpt. Wij hebben duidelijk gemaakt dat door de recente ernstige ongelukken en de veel voorkomende andere incidenten (ongelukken, schelpartijen) de maat nu echt vol is.'

Maatregelen
Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is geen oplossing om de weg af te sluiten voor fiets- en/of autoverkeer, daarmee worden ook de weggebruikers getroffen die wél rekening met anderen houden. Daarom spreken we weggebruikers en met name (snel)fietsers erop aan om rekening te houden met andere weggebruikers op de wegen langs de Vecht. Hiertoe zijn er extra borden geplaatst om de (snel)fietsers op hun eigen fietsgedrag en verantwoordelijkheid te attenderen.'

De bewoners zien echter geen heil in deze oplossingen: 'Omdat er al eerder borden zijn geplaatst met gedragsregels voor wielrenners die niet tot gedragsverandering hebben geleid, hebben wij geen vertrouwen dat de nieuwe borden dit wel zullen doen.' De bewoners vragen om concrete maatregelen in de vorm van fysieke ingrepen (zoals drempels), verbod voor wielrenners in het weekend en het verlagen van de maximumsnelheid voor al het verkeer. 

In gesprek
De gemeente roept alle partijen op rekening met elkaar te houden en gaat in gesprek: 'De bewoners aan de Mijndensedijk en Oud Over zijn uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder begin september. Ter voorbereiding hierop is contact gelegd met de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de politie om het dilemma ook met hen te bespreken. We roepen (snel)fietsers op om rekening te houden met elkaar en met de buurtbewoners. Dit kan door het tempo aan te passen aan de weg waarop je fietst.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES