Voornemen tot verlaging maximum snelheid Zuilense Ring

maandag 10 augustus 2020 08.03 uur | laatst gewijzigd: maandag 10 augustus 2020 09.08 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Uit de beantwoording van door GroenLinks gestelde vragen aan het college van B&W, blijkt dat de gemeente Utrecht het voornemen heeft de maximum snelheid op de Zuilense Ring te verlagen naar 80 kilometer per uur. De gemeente Stichtse Vecht heeft hier eerder op aangedrongen. (Archieffoto ter illustratie)

Gemeente Stichtse Vecht in antwoord op vragen van raadslid Gertjan Verstoep van GroenLinks: ‘Ons college heeft bij de provincie Utrecht aangedrongen op het verlagen van de maximaal toegestane snelheid op de Zuilense Ring tot 80km/u. Het effect van deze snelheidsverlaging is enerzijds dat de aantrekkelijkheid van de route NRU-Zuilense Ring voor extern verkeer niet verder toeneemt en anderzijds dat het verkeer op de Zuilense Ring langzamer rijdt. Dit laatste heeft als positief gevolg dat hierdoor het geluidniveau lager is dan in de huidige situatie en dat ook de uitstoot van uitlaatgassen van het verkeer lager is dan in de huidige situatie. De provincie Utrecht is vooralsnog voornemens om ons verzoek in te willigen en de maximaal toegestane snelheid voor verkeer op de Zuilense Ring inderdaad te verlagen naar 80km/u. De gemeente Utrecht heeft haar steun uitgesproken aan ons college in onze verzoek voor het verlagen van de snelheid op de Zuilense Ring.’

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES