Nut en noodzaak van valpreventie

dinsdag 25 augustus 2020 16.11 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 25 augustus 2020 17.25 uur | auteur: Seniorenraad Stichtse Vecht

Valpreventie is een project van de Seniorenraad Stichtse Vecht (SRSV). In de loop van de jaren zijn er allerlei initiatieven genomen, maar steeds weer blijkt de grootste uitdaging de senior ervan te overtuigen om mee te doen.

Zolang de senior vitaal blijft door regelmatig te sporten en te bewegen zodat spierkracht en conditie op peil blijven, is valpreventie nauwelijks nodig. Dus om vallen te voorkomen, moeten we op de eerste plaats de vitale senioren stimuleren om naar de sportschool te gaan of op een andere manier voldoende fysiek actief te zijn. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat het valrisico toeneemt, louter door veroudering.

Met andere woorden als senioren het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten, hobby’s, sociale contacten en samen iets doen, willen blijven doen dan is fysiek onderhoud nodig en zullen ze op de een of andere manier moeten trainen. Bewegen behoort een essentieel onderdeel te zijn van ieders leefstijl. In dit kader willen we als SRSV senioren een valpreventiecursus aanbieden, zodat ze het veranderende valgevaar goed leren inschatten en weten hoe ermee om te gaan.

Cijfers
Dat valpreventie belangrijk is, blijkt uit de volgende getallen: in 2018 bezochten 108.000 senioren van 65 jaar en ouder in Nederland een Spoedeisende-Hulpafdeling van een ziekenhuis na een privé-valongeval, dat wil zeggen dat er geen andere mensen bij betrokken zijn. Denk aan uitglijden of van een huishoudtrapje vallen. Er overleden 4.396 ouderen ten gevolge van een val. Met andere woorden in 89 procent van alle dodelijke ongevallen bij 65-plussers in 2018 was er sprake van een val.

Aanbod
We hebben contact gezocht met het Vechtverband (een samenwerkingsverband van huisarts, apotheek, thuiszorg en ergotherapie) dat het programma Blijf Gaan en Staan heeft ontwikkeld. Als SRSV hebben we hen voorgesteld om dit programma van medische valpreventie (met verwijzing en vergoeding door zorgverzekeraar) in heel Stichtse Vecht uit te rollen.

Voor opschaling van programma's en activiteiten van wijk-samenwerkingsverbanden wordt Vechtverband ondersteund door RegiozorgNU. Op dit moment zijn zij actief bezig om deze uitrol te realiseren.
Daarnaast heeft Team 1 van het Lokaal Sportakkoord als een van de ambities niet-medische valpreventie opgenomen. Daaraan kan iedereen op eigen initiatief en kosten deelnemen.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES