Terrassensoap eindigt met cliffhanger - geen veranderingen

zaterdag 29 augustus 2020 09.10 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 29 augustus 2020 10.59 uur | auteur: Robbert Oelp

De Kerkbrink wordt iedere vrijdag grotendeels ontruimd voor de weekmarkt. Met de noodzakelijke coronamaatregelen schreeuwen de plaatselijke horeca en de marktkooplieden om hulp: meer ruimte! De noodkreet leidde tot een terrassensoap waarbij zelfs een onafhankelijke rechter werd 'ingevlogen' om op zoek te gaan naar een oplossing tussen partijen. Dit leidde afgelopen vrijdag tot een ontknoping met cliffhanger: geen veranderingen: 'De huidige coronaopstelling van de markt op de Kerkbrink en de Hazeslinger blijft gehandhaafd,' aldus de gemeente Stichtse Vecht in een informatiebrief aan gemeenteraadsleden. (Foto ter illustratie)

Coronamaatregelen
Gemeente Stichtse Vecht: 'Gezien de RIVM-maatregelen is er voor beide branches op vrijdag meer ruimte nodig, maar de Kerkbrink heeft een beperkte capaciteit (m2). De markt wil alle kramen terug op de Kerkbrink en de horecazaken op de Kerkbrink willen dat op de vrijdag de markt meer ruimte maakt, zodat zij eerder hun terras kunnen uitbreiden.'

Eind mei heeft de horeca aan de Kerkbrink middels een brief aan het college verzocht om de markt anders in te delen en/of de markt te verplaatsen naar een andere locatie zodat er meer ruimte kon komen voor terrassen. Daarop is onderzocht of de markt van locatie kon wijzigen naar de Hazeslinger of naar de Markt bij de Albert Heijn. Het college heeft hierover op 2 juni 2020 besloten dit niet te doen, omdat hierdoor andere knelpunten zouden ontstaan, voornamelijk vanwege de verkeerskundige knelpunten die dan ontstaan en vanwege de veiligheidsvoorschriften van hulpdiensten.

Wethouder Van Dijk heeft vervolgens met beide partijen separaat gesproken. Daarna heeft de horeca verzocht om een beslissing te nemen over het wijzigen van de markttijden en om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de marktindeling. 

Mediator
Gezien de niet oplosbare situatie tussen partijen heeft de gemeente een onafhankelijke gespreksvoorzitter ingehuurd om te komen tot een oplossing. Vervolgens zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen en met betreffende partijen. Een mogelijke oplossing werd gevonden in het weghalen van de niet-noodzakelijke auto's van marktkooplui en het loslaten van de rooilijn (alle kramen op één rechte lijn) en deze werd afgelopen vrijdag tussen partijen op de Kerkbrink besproken. Gemeente Stichtse Vecht: 'De onafhankelijk voorzitter heeft geconcludeerd dat de maatregelen niet leiden tot extra tafeltjes voor de horeca en dat de partijen samen niet tot een alternatieve indeling komen voor de Kerkbrink. Dit betekent dat de huidige coronaopstelling van de markt op de Kerkbrink en de Hazeslinger gehandhaafd blijft.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES