'Inzameling van grofvuil op afroep werkt prima' - extra aandacht voor zelf wegbrengen grofvuil

donderdag 03 september 2020 10.26 uur | laatst gewijzigd: donderdag 03 september 2020 11.38 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft eerder schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De fractie stelde voor de frequentie van het ophalen van grofvuil weer terug te brengen naar 1 x per 4 weken zoals dat voor 2012 gebruikelijk was . Dit als oplossing om de verrommeling van het straatbeeld door grofvuil een halt toe te roepen.

De gemeente kan zich echter in het verzoek van de ChristenUnie-SGP niet vinden en stelt dat juist het op afroepsysteem goed werkt tegen verrommeling: 'De inzameling op afroep die in 2012 is ingevoerd werkt prima en heeft toen ook een einde gemaakt aan de verrommeling van het straatbeeld. Daarnaast zijn er contractuele verplichtingen met de inzamelaar en zijn de inwoners gewend aan dit systeem.'

De gemeente verwacht bij het systeem van maandelijks rondrijden dat er juist veel anoniem grofvuil wordt aangeboden van zowel bedrijfsafval en afval van buiten de gemeente. Dit zal volgens de gemeente daarnaast een negatieve invloed hebben op de kosten die doorberekent zullen moeten worden aan de inwoners.

De gemeente gaat op basis van de schriftelijke vragen van ChristenUnie-SGP wel extra aandacht vragen voor de mogelijkheid voor inwoners zelf grofvuil weg te brengen naar een afvalscheidingsstation. De gemeente geeft aan dat de corona lockdown in het voorjaar voor een toename van grofvuil, afval en drukte op de afvalstcheidingsstations heeft gezorgd: "In verband met de coronamaatregelen is er een enorme toeloop geweest op de afvalscheidingsstations in heel Nederland. Stichtse Vecht is hierop geen uitzondering. Daarnaast is, vanwege de corona maatregelen die daar genomen moesten worden, de capaciteit (hoeveelheid personeel) beperkt, wat heeft geleid tot lange wachtrijen. Door het grotere aanbod aan grofvuil en de langere wachttijden op de afvalscheidingsstations is het aantal aanmeldingen voor het laten ophalen van grofvuil in de maanden maart, april en mei bijna verdubbeld. Dit heeft hiermee ook geleid tot een verdubbeling van het aanbod aan grofvuil. Dit was ook zichtbaar in de wijken.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'We merken momenteel dat het aantal meldingen begint af te nemen, en hopen dat de hoeveelheden grofvuil weer naar het gebruikelijke niveau gaan.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES