Regionieuws: Utrechts Landschap stelt natuurgebied bij Woerden veilig

donderdag 03 september 2020 19.23 uur | laatst gewijzigd: donderdag 03 september 2020 20.30 uur | auteur: Utrechts Landschap

Een kwetsbaar weidevogelgebied in de Polder Rietveld, ten noordwesten van Woerden, blijft behouden. Utrechts Landschap heeft het aangekocht om ervoor te zorgen dat het voor altijd natuur blijft. Met donaties hoopt de natuurorganisatie de polder in de toekomst nóg weidevogelvriendelijker te kunnen maken.

Utrechts Landschap is ontzettend blij dat het de 40 hectare waardevolle natuur heeft kunnen veilig stellen. Het is een prachtig vogelweidegebied, met grutto’s, veldleeuweriken, zwarte sterns, purperreigers en tureluurs. ‘Gebieden waar het goed gaat met weidevogels worden steeds zeldzamer’, vertelt ecoloog Markus Feijen van Utrecht Landschap. ‘Een vogelrijk gebied als dit, daar moet je dus zuinig op zijn!’

Natuur veilig stellen
In een provincie waar ruimte schaars is, probeert Utrechts Landschap sinds 1927 natuur veilig te stellen door gebieden aan te kopen. Dat heeft succes, want de stichting beheert inmiddels 5.800 hectare natuur. ‘Met alleen het aankopen van dit gebied in de Polder Rietveld zijn we er niet,’ vertelt directeur-rentmeester Saskia van Dockum. ‘Het is onze taak om het gebied nu zorgvuldig te gaan beheren. Ook willen we het nóg mooier maken voor de weidevogels. Daarvoor kunnen we alle steun goed gebruiken!’

Extra geld nodig voor weidevogels
Ecoloog Markus Feijen: ‘We willen het gebied zo ontwikkelen dat er een mozaïek ontstaat van plasdras, hogere stukjes en alle overgangen daartussen. In zo’n gebied kunnen volwassen vogels, maar zeker ook hun kuikens, altijd wat te eten vinden. Wie weet broeden er straks tussen het riet watersnippen of op een nestvlot op de sloot zwarte sterns!’ Om dit te kunnen bereiken, heeft Utrechts Landschap extra geld nodig. Wilt u de weidevogels in de Polder Rietveld helpen? Dat kan door een donatie te doen via www.utrechtslandschap.nl/ doneer. Iedere bijdrage is welkom!

Dankzij
Utrechts Landschap kon het gebied aankopen dankzij de trouwe steun van 28.000 donateurs en een grote financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vogelbescherming Nederland is verheugd dat het weidevogelgebied onder beheer van Utrechts Landschap is gekomen en steunt de natuurorganisatie door haar deskundigheid over weidevogels beschikbaar te stellen.

Over Utrechts Landschap
Utrechts Landschap beschermt natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. Er is dicht bij huis zoveel moois te vinden: weelderige bossen, uitgestrekte heidevelden, vogelrijke uiterwaarden en draaiende molens. Dat mag niet verdwijnen!

Sinds 1927 kopen we natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige generaties. We beheren het en stellen het open voor publiek. Inmiddels hebben we 5.800 hectare natuur, buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden veilig- en opengesteld.

Het werk van Utrechts Landschap is mogelijk dankzij de steun van 28.000 donateurs (Beschermers), 745 vrijwilligers en 63 bedrijfsvrienden. Wilt u meedoen of meegenieten? Kijk op www.utrechtslandschap.nl.

Foto: Renk Ruiter
Utrechts Landschap wil de Polder Rietveld nóg geschikter maken voor grutto’s en andere weidevogels

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES