GroenLinks: ‘Betaalbaar wonen versneld mogelijk maken’

zondag 06 september 2020 13.58 uur | laatst gewijzigd: zondag 06 september 2020 15.22 uur | auteur: Robbert Oelp

Raadslid Verstoep van GroenLinks heeft vragen aan het college van B&W verstuurd. De partij wil dat er op het dossier ‘betaalbaar wonen’ meer gas wordt gegeven: ‘GroenLinks Stichtse Vecht roept de lokale politiek op om (na het vaststellen van de woonvisie) weer hernieuwde aandacht te hebben voor het versnellen van de woningbouwopgave in Stichtse Vecht.'

Minder woningen
Volgens de partij zijn er in 2020 minder woningen gebouwd dan gepland: ‘GroenLinks wijst erop dat er in 2020 slechts ca.200 woningen werden opgeleverd in plaats van de geplande 529. Kortom: we slagen er niet in samen met de markt voldoende woningen voor starters, jongeren, senioren, spoedzoekers, een- of tweepersoonshuishoudens te realiseren.’

Invloed corona en stikstofproblematiek
Dat er minder woningen zijn gebouwd dan gepland, is op zich geen wereldnieuws. De coronacrisis heeft de eerder positieve sfeer in de bouw laten doen omslaan in een negatieve stemming. De onzekerheid is groot en ontwikkelaars kunnen nog geen zinnig woord zeggen over de impact van de coronacrisis op hun bedrijfsvoering. Ook het verliezen van arbeidsplaatsen door de economische krimp zal zijn uitwerking hebben op de sector. Daarnaast speelt nog de PFAS- en stikstofproblematiek. Al in 2019 werd verwacht dat dit invloed zou hebben op de lange doorlooptijd van bouwprojecten. 

Kritische GroenLinks
Ondanks de grote invloed van landelijke en internationale thema’s maakt de partij zich grote zorgen over uitvoeringskracht van het college: ‘GroenLinks Stichtse Vecht maakt zich ernstig zorgen over de uitvoeringskracht van het college, bijvoorbeeld in de faciliterende en versnellende rol richting marktintiatieven. Groenlinks Stichtse Vecht stelt tevens vragen over de ambities van het college in de komende jaren. Zijn deze ambities tav woningbouw wel voldoende geconcretiseerd om de gemeenteraad in de juiste positie te brengen om de beoogde resultaten te kunnen volgen en hierop te sturen. GroenLinks Stichtse Vecht hecht veel waarde aan concrete controleerbare kaders voor de beschikbaarheid van woningen nu en in de toekomst.’ 

GroenLinks trad bij de start van deze raadsperiode (2018) toe tot het college van B&W. Wethouder van Dort zat namens de partij in het college en was onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Geheel onverwachts stapte ze in november 2019 zonder redenen op. In december 2019 werd bekend dat de coalitiepartijen besloten verder te gaan zonder GroenLinks. 

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES