Het Vechtse Verbond kritisch over onderwijsvoorziening Zuilense Vecht

maandag 07 september 2020 18.16 uur | laatst gewijzigd: maandag 07 september 2020 19.22 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

Als het aan het college van B&W ligt, wordt er binnen de nieuwbouwplannen Zuilense Vecht ruimte vrijgemaakt voor een dislocatie van de Pionier. Het Vechtse Verbond is kritisch over de keuzes die de gemeente maakt en stelt een 14-tal schriftelijke vragen. (Archieffoto ter illustratie)

Het Vechtse Verbond vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente al in een vroeg stadium heeft gekozen voor de Pionier ‘Waarom wordt in het raadsvoorstel De Pionier voorgedragen om invulling te geven aan de onderwijsvoorziening als dislocatie zonder onderliggende aanvragen van andere scholen en zonder inbedding in het wettelijke huisvestigingsprogramma (of zelfs maar in een integraal huisvestigingsplan), geïsoleerd behandeld en toegekend?’

Het Vechtse Verbond wil weten waarom de Pionier in 2018 al werd betrokken bij de plannen en waarom gekozen is voor een Katholieke school terwijl er al veel basisscholen zijn met een Christelijke grondslag: ‘De inwoners in Op Buuren en naar verwachting ook van de nieuw te bouwen woningen in Zuilense Vecht zullen veelal kiezen voor openbaar onderwijs en is het hierdoor dan niet vanzelfsprekend dat er op de beoogde locatie een openbare school moet komen i.p.v. een school met een Christelijke grondslag?’ aldus de vragen van fractievoorzitter Mieke Hoek. 

Het Vechtse Verbond vermoed dat al in een vroeg stadium een keuze is gemaakt voor de Pionier: ‘Bij Het Vechtse Verbond zijn berichten binnen gekomen dat er met bepaalde scholen nooit is gesproken. Hoe is dit te verklaren?’ 

NB Voor alle door het Vechtse Verbond gestelde vragen zie bijlage bij dit artikel. 

Documenten

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES