Openbare verlichting in 2030 volledig met LED lichtbronnen uitgerust

zondag 13 september 2020 14.16 uur | laatst gewijzigd: zondag 13 september 2020 19.10 uur | auteur: Redactie RTV Stichtse Vecht

In de commissie fysiek domein van 16 september aanstaande debatteert de politiek over het beleidsplan 'openbare verlichting' die door het college van B&W is opgesteld. Het doel is dat in 2030 het areaal volledig met led lichtbronnen is uitgerust en de maximaal haalbare energiebesparing wordt bereikt.

Gemeente Stichtse Vecht: 'In 2017 heeft de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2018 het areaal openbare verlichting over te nemen en per 2019 het beheer en onderhoud in eigen hand te nemen. Dit met het oog op mogelijke kostenbesparing, beter kunnen inspelen op ontwikkelen, het ontwikkelen van eigen beleid en de wens om versneld te verduurzamen. In oktober 2019 is gestart met het opstellen van een verduurzamingsplan OVL. Onderdeel hiervan is het vastleggen van het beleidsplan OVL 2020.'

De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten die in eigendom en in beheer zijn. Uit vier scenario's heeft de gemeente gekozen voor een scenario die past binen het beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatiekosten en de vervangingsinvesteren voor de komende jaren. Op basis van dit scenario worden de masten en armaturen vervangen op basis van de afschrijvingstermijn van 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het vervangen van masten en armaturen waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken, vindt plaats binnen een periode van vier jaar (2020 t/m 2023). Jaarlijks worden zoveel conventionele armaturen vervangen, dat in 2030 het areaal volledig met led lichtbronnen is uitgerust en de maximaal haalbare energiebesparing wordt bereikt. Hiermee wordt ruimschoots aan de doelstellingen van het Energieakkoord in 2030 voldaan. In dit scenario wordt in het jaar 2030 een energiebesparing van 54% gerealiseerd, terwijl de doelstelling 50% is.'

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES