Regionieuw: Spanning op arbeidsmarkt Midden-Utrecht neemt af, maar arbeidsmarkt blijft krap

donderdag 17 september 2020 09.45 uur | laatst gewijzigd: donderdag 17 september 2020 10.48 uur | auteur: UWV

In augustus is het aantal toegekende WW-uitkeringen gedaald. In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht telde UWV in augustus 13.746 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 1,6% ten opzichte van juli. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen met 3,0% af. In de door corona zwaar getroffen sectoren zoals de uitzendbedrijven, overige commerciële dienstverlening, horeca & catering en detailhandel zagen we in augustus de hoogste daling van het aantal WW-uitkeringen. We zien ook dat in veel beroepen de krapte op de arbeidsmarkt afneemt.

Daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht
Eind augustus 2020 verstrekte UWV in totaal 13.746 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Dat waren 229 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder. Na een stabilisering van de uitkeringen in juni en juli daalde in augustus het aantal WW-uitkeringen met 1,6%. Landelijk was de daling met 3,0% sterker. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 2.315 ofwel 20,3%. In geheel Nederland was de toename van het aantal uitkeringen in die periode 23,3%.

De sector met de grootste daling van het aantal uitkeringen in de afgelopen maand was de sector uitzendbedrijven (-91 uitkeringen). Overige sterke dalers waren overige commerciële dienstverlening (-65), de horeca & catering (-49 uitkeringen) en de detailhandel (-32 uitkeringen).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, daalde in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht naar 2,8%. Daarmee blijft dit percentage ook de afgelopen maand weer onder het landelijk gemiddelde van 3,1%. De komende periode wordt een groei van het aantal WW-uitkeringen verwacht. Waarschijnlijk speelt de afname van de omvang van het corona-ondersteuningspakket daarbij een rol.

Arbeidsmarkt blijft regionaal krap, maar verschilt per beroepsgroep
Het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Bovendien zijn er door de crisis minder vacatures beschikbaar. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 stonden in de regio bijna een derde minder vacatures open dan een jaar eerder. Doordat het aantal werkzoekenden sterker is toegenomen dan de vraag naar personeel, is de arbeidsmarkt op regioniveau wel minder krap geworden.

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES